Таблиця 2.9 - Розділ 2 облік доходів І видатків

Таблиця 2.9
^ ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ
З ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Нараховано плату за навчання учнів у гуртках при школах

674

711

2. Нараховано плату за надані послуги з оренди приміщень, квартирної плати, за роботу транспорту та інші платні послуги

364

741

3. Надійшли кошти за оренду приміщень квартирну плату, за роботу транспорту та інші послуги

313, 318, 323

364

4. Виділено з отриманих коштів доходи, що належать до коштів спеціального фонду

741

711

5. Надійшло коштів на поточний, спеціальний реєстраційний рахунок за навчання учнів у гуртках при школах

313, 323

674

6. Нараховано плату в навчальних закладах профтех-
освіти за підготовку кадрів і підвищення кваліфікації

364

711

7. Нараховано плату за навчання у вищих на­вчальних закладах

364

711

8. Надійшла плата за навчання у вищих навчальних закладах

301, 313, 323

364

9. Нараховано плату за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

674

714

10. Надійшла плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

301, 313, 323

674

11. Нараховано плату за користування гуртожитком

364

711

12. Надійшла плата за користуванням гуртожитком

301, 313, 323

364

13. Нараховано плату за харчування дітей в інтернатах при школах

674

711

14. Надійшла плата за харчування працівників за місцем роботи

301, 313, 323

674

15. Надійшли кошти для централізованого придбання бланків, літератури, для сплати іменних стипендій

314, 324, 662

712

16. Отримано спонсорські, благодійні внеси та іншу гуманітарну допомогу у грошовій формі

301, 302, 314, 318, 324

712Таблиця 2.10
^ Типова форма № 382 (бюджет)

Київський юридичний університет

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства
України від 27.07.2000 № 68
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Код за ДКУД^ МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 3
за червень 2002 р.
Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду
в органах Державного казначейства України (установах банків)


з/п

Дата виписки органу Дер-
жавного казначейства (установи банку)

Дебет субрахунка 321

Кредит субрахунка 321

До кредиту субрахунків

До дебету субрахунків

674
364


Разом

665

364

675


Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

5.06

6700
6700


2

10.0619 000


19 000


3

15.06

32 000
32 000


4

16.06


2000
2000

5

18.06

15 000

15 000

6

21.06
30 000


30 000Усього:
39 700
19 000


57 700

2000

15 000

30 000


65 000

Залишок на початок місяця 110 000

Залишок на кінець місяця 102 700

Сума оборотів за меморіальним ордером ____________________________________

Виконавець: ___________ _________ _________________ Перевірив: ____________ _____________ ___________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний ___________ ___________________ «___» _____________________ 20___ р. Додаток на ________ аркушах

бухгалтер: (посада) (ініціали і прізвище)

8189444083765147.html
8189630247967611.html
8189808228775518.html
8189934326458626.html
8189991444965813.html